Ikona Matki Boskiej Częstochowskiej

Parafia pw. Najświętszej Maryi Panny Częstochowskiej w Sędziszowie Małopolskim

REMONTY

Ogłoszenie o zamówieniu

Parafia pw. Najświętszej Maryi Panny Częstochowskiej w Sędziszowie Młp. ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pn.: Termomodernizacja budynku Kościoła w Sędziszowie Młp. pw. Najświętszej Maryi Panny Częstochowskiej

Kontakt z zamawiającym

ks. Dariusz Misiołek

ul Szkolna 72

39-120 Sędziszów Małopolski

tel:

nmpczestochowskiej@gmail.com

I.                  

Krótki opis przedmiotu zamówienia

W ramach przedsięwzięcia termomodernizacyjnego budynku należy wykonać następujące roboty budowlane:

Ocieplenie stropu pod nieogrzewanym poddaszem granulatem celulozowym o grubości 18 cm λ= 0,041 W/mK o powierzchni 614,58m2.

Uwagi:

Zamawiający bez podania przyczyny może unieważnić postępowanie.

II.                

Kryteria udzielenia zamówienia

Cena 100%

III.              

Okres obowiązywania zamówienia

Termin zakończenia robót 30.10.2023 rok

IV.              

Termin i miejsce składania ofert

Data: 31/05/2023 godzina 12:00

Miejsce składania ofert: ul Szkolna 72, 39-120 Sędziszów Małopolski

V.                

Warunki otwarcia ofert

Data: 31/05/2023 godzina 12:15

Miejsce otwarcia ofert: Ul. Szkolna 12, 39-120 Sędziszów Młp.