Ikona Matki Boskiej Częstochowskiej

Parafia pw. Najświętszej Maryi Panny Częstochowskiej w Sędziszowie Małopolskim

Dla narzeczonych

Narzeczeni powinni zgłosić się do kancelarii parafialnej w miejscu zamieszkania jednego z narzeczonych. Zawarcie małżeństwa w innej parafii jest możliwe tylko za zgodą własnego proboszcza. Termin ślubu można w razie potrzeby zarezerwować jeszcze przed pierwszą rozmową urzędową w kancelarii. Narzeczeni planujący tzw. małżeństwo konkordatowe (ślub kościelny uznawany przez Państwo jako równocześnie cywilny) powinni dostarczyć do kancelarii parafialnej zaświadczenie z Urzędu Stanu Cywilnego o braku przeszkód cywilnych do małżeństwa. Zaświadczenie takie ważne jest obecnie 6 miesięcy. Zaświadczenie można uzyskać w każdym Urzędzie Stanu Cywilnego. Po zawarciu małżeństwa kapłan (a nie nowożeńcy) dostarcza odpowiedni dukument do Urzędu Stanu Cywilnego. Wszystkie małżeństwa zawierane w naszej parafii są rejestrowane w Urzędzie Stanu Cywilnego w Sędziszowie Małopolskim. W okresie bezpośredniego przygotowania do małżeństwa narzeczeni powinni skorzystać z dni skupienia i spotkań w poradni przedślubnej. W naszym dekanacie przygotowanie to można odbyć w Sędziszowie Małopolskim. Należy w trzy kolejne trzecie niedziele miesiąca uczestniczyć we Mszy św. ze specjalną konferencją kapłana o godz. 15.00 w kościele parafialnym w Sędziszowie, po Mszy św. wysłuchać wykładu osoby świeckiej i umówić się na indywidualne spotkania w poradni z Doradczynią życia rodzinnego.