Ikona Matki Boskiej Częstochowskiej

Parafia pw. Najświętszej Maryi Panny Częstochowskiej w Sędziszowie Małopolskim

Koło Radia Maryja i Radia Via

Jezus mówił do swoich uczniów: „Wy jesteście światłem świata. Nie może się ukryć miasto położone na górze. Nie zapala się też światła i nie stawia pod korcem, ale na świeczniku, aby świeciło wszystkim, którzy są w domu” (Mt 5,14-15). Odchodząc do nieba, polecił swoim uczniom: „Idźcie na cały świat i głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu” (Mk 16,15). Te słowa Zbawiciela są skierowane do wszystkich chrześcijan – wszyscy mamy być Jego świadkami wobec świata. Jedną z dróg głoszenia Ewangelii i dzielenia się wiarą są w naszych czasach katolickie środki masowego przekazu, zwłaszcza katolickie radio i telewizja. Istotnym elementem programu rozgłośni katolickich jest wspólna modlitwa, zwłaszcza transmisja Mszy św. Pozwala ona osobom chorym i niepełnosprawnym, starszym i samotnym na uczestnictwo w liturgii Kościoła, w której nie mogą uczestniczyć bezpośrednio. Umożliwia wszystkim udział w ważnych wydarzeniach z życia Kościoła niezależnie od odległości geograficznej. Bardzo ważną rolę w pracy katolickich mediów odgrywa katecheza, zwłaszcza katecheza biblijna. Ułatwia ona uzupełnianie wiedzy religijnej i pogłębianie wiary, bez którego nie ma prawdziwego duchowego wzrostu. W dobie tak powszechnego relatywizmu katolickie środki przekazu przypominają konieczność wierności podstawowym zasadom moralnym wynikającym z prawa Bożego i głoszonym przez Kościół, przyczyniając się w ten sposób do wychowania młodego pokolenia autentycznych chrześcijan i budowy „cywilizacji życia”. Katolickie środki przekazu, takie jak Radio Maryja, Telewizja TRWAM i nasze diecezjalne Radio VIA, skupiają wokół siebie ludzi, dla których wartości chrześcijańskie i patriotyczne są czymś najważniejszym. Radio Maryja pomaga trwać Kościołowi we wspólnocie, którą ożywia jeden duch i jedno serce. Miliony ludzkich serc biją niejako wspólnym rytmem, jednocząc się ze sobą przy odbiornikach radiowych, gdy słyszą z Torunia słowa do nich kierowane, poprzedzone przyjaznym sygnałem „Tu Radio Maryja - katolicki głos w Twoim domu”. I tak rodzi się poczucie uczestnictwa w wielkiej rodzinie, jakby zamieszkującej jeden dom. Tą rodziną jest Rodzina Radia Maryja, czyli słuchacze tej katolickiej rozgłośni. W Parafii Borek Wielki słuchacze Radia Maryja w 1996 r. założyli Koło Przyjaciół Radia Maryja. Zadaniem naszym jest wspieranie modlitewne Radia i dzieł przy nim utworzonych. W każdą pierwszą sobotę miesiąca wspólnie z członkami Koła Przyjaciół Radia VIA bierzemy udział we Mszy św. ofiarowanej za Ojca Świętego, o rychłą beatyfikację i kanonizację Czcigodnego Sługi Bożego Jana Pawła II, w intencji biskupów i kapłanów, za Ojczyznę oraz media katolickie. Przed Mszą św. odmawiamy różaniec w wyżej wymienionych intencjach. Po nabożeństwie gromadzimy się na spotkaniu formacyjnym w salce katechetycznej z księdzem opiekunem naszego Koła. Bierzemy również udział w poniedziałkowych regionalnych spotkaniach Rodziny Radia Maryja oraz w ogólnopolskiej pielgrzymce na Jasną Górę, która odbywa się każdego roku w drugą niedzielę lipca. Zapraszamy każdego, kto chce być pomocnikiem w dziele Radia Maryja, Telewizji TRWAM i innych dziełach wyrosłych przy tej katolickiej rozgłośni. Zachęcamy do udziału w comiesięcznej Mszy Świętej w każdą pierwszą sobotę, do odmawiania wspólnie różańca oraz do udziału w spotkaniach formacyjnych. Rodzina Radia Maryja